Pealeht Registratuur Ajakava Kuulujutte


Kuulujutud:
 


***

Korraldajad lükkavad resoluutselt ümber kuuldused, et nad on diplomaatilisi kanaleid pidi avaldanud survet NIST-ile (http://www.nist.gov/) neljandsüsteemile põhineva biti definitsiooni kehtestamiseks ee.kevade toimumise eelseks perioodiks. Siiski toidab kahtlusi asjaolu, et vaatamata kütusehinna tõusule on osalemistasu seotud baidiga. LHV analüütikud on ootamatuste vältimiseks andnud nõu maksta osalemistasu nii kiiresti kui võimalik.

***
Kurjad keeled räägivad, et tasuta ei saa ee.kevadel isegi lapsed midagi. Hoiatavaks näiteks on toodud Mart Suurkask, kes vaevalt lapseeast väljajõudnuna on pandud teadmata ajaks ee.kevade veebineegri ja logokujundaja musta ja kurnavat tööd tegema.

***
ee.kevade ajaloo uurijad väidavad, et sõna "Karula" esineb selle üritusega seotud tekstides kummalisel kombel tunduvalt sagedamini kui ükski teine loomariigiga seotud sõna. Seni pole sellele fenomenile veel rahuldavat seletust leitud, kuid juba on kuulda nii filoloogia- kui zooloogiadoktorantidest, kes probleemi lahendamise au tahavad endale saada.

***
Hõbedase Pappkala Ilmutuse seos kahtlase kultusega ei ole tõestatud. Vaatamata kuu varem toimunud seltskonna ja 3,8 konna kogunemisele ühele mäeahelikule ja hõbedaste kalade hetkekontsentratsiooni normiületamisele 10 ruutmeetri kohta, pole tõestatud seost Kohtutäituri Teise Tulemise Kiriku hämarate tegemistega. Samuti pole teada Lihakõrvetajate Ordu pangatrepipalvuste ja eelpoolnimetatud kultuse omavahelist seost. Kindel on see, et ee.kevadega pole sellel kuulujutul mingit seost. Kindel see, sest kala ei räägi sellepärast, et kala teab kõike. Ka seda isikut, kes porgandid külvas.